De transplantatie 1  De transplantatie 2

Blij en opgewekt reden Catrien en ik donderdagmorgen 26 februari naar het AZG in Groningen. Na eerst gezellig koffie te hebben gedronken met natuurlijk iets lekkers erbij, meldden wij ons met Marian en Renze bij de opnamebalie van het AZG. Ik zag beslist niet tegen de operatie op. Wel had ik het dialyse-apparaat bij me om de komende nacht voor de laatste maal te spoelen.
Natuurlijk werden weer de nodige buisjes bloed afgenomen en enkele onderzoeken gedaan, zoals een thoraxfoto en een hartfilmpje (ECG). De voorbespreking met de chirurg en de anaesthesiste hebben we tegelijk met elkaar gevoerd.
Deze gesprekken gaven een rustig gevoel omdat we te horen kregen wat ons te wachten stond. De technische uitleg van dokter Hofker op welke wijze hij de nier bij Marian zou verwijderen was mooi om te horen.
Hij vertelde ons ook dat de nier rechts onderin mijn buik geplaatst zou worden en dat dit een snee van ca. 15 cm zou geven. Tevens vertelde de dokter dat de katheter, die nu nog in mijn buik zat, bij de operatie verwijderd zou worden.
Dit wordt alleen gedaan bij een familie-transplantatie want verwacht wordt dat de nier meteen zijn werk zal doen. Dit in tegenstelling tot een operatie met een postmortale nier.
Na dit gesprek hebben wij afscheid van elkaar genomen en elkaar veel sterkte toegewenst voor de volgende dag. Catrien en ik zijn vervolgens naar de afdeling D4 gegaan en mijn kamer opgezocht om voor de laatste maal te dialyseren.
Lees verder  De transplantatie 2