Dankwoord

Wij zijn Marian zeer dankbaar voor wat zij voor mij heeft gedaan. Dagelijks praten wij erover dat ik mij nu weer als herboren voel en volop energie heb gekregen om van het leven te genieten.
Het schept een bijzondere band met elkaar en wij kijken dan ook met een heel bijzonder gevoel terug op de afgelopen periode.
Ook Renze en de kinderen zijn wij dankbaar dat zij Marian vanaf het begin hebben gesteund.

Catrien en onze kinderen zijn voor mij een geweldige steun geweest in de afgelopen jaren. Een nierpatiŽnt ben je niet alleen; ook je partner en familie zijn er zeer nauw bij betrokken. Wij zijn onze familieleden, vrienden en kennissen zeer dankbaar voor hun bezoekjes, attenties in welke vorm dan ook.
Ook dokter Halma, Lisette Leurink, en het verplegend personeel van dedialyse afdeling van het MCL, alsmede dokter Hofker en de overige artsen die mij behandeld hebben in het AZG, mevrouw Regien Meijer en het verplegend personeel van afdeling D4 zijn wij dankbaar voor hun begeleiding en verzorging.
27 februari zal voor ons, dankzij de supernier van mijn geweldige zus, en twee geslaagde operaties, altijd een bijzondere dag blijven die wij graag met Marian en Renze in herinnering willen houden.

Leeuwarden, 27 oktober 2004.