Dialyseren 1  Dialyseren 2

Aangezien er van een donor nu geen sprake meer was, voerde dokter Halma de eerste dialyse gesprekken met ons. Bij ons thuis werd alvast begonnen met de voorbereidingen voor het thuis-dialyseren. Hij wilde de eventuele aanpassingen thuis ruimschoots op tijd in orde hebben aangezien de nierfunctie op een gegeven moment versneld achteruit kan gaan.
Na een inspectie van Lisette Leurlink zijn de werkzaamheden, o.a. het aanleggen van een afvoer voor het dialyseapparaat, in mei volbracht.

Ondanks mijn toenemende vermoeidheid heb ik mijn conditie redelijk op peil kunnen houden. Na overleg met dokter Halma ben ik dan ook op 2e pinsterdag gestart voor mijn 17e elfstedentocht, een fietstocht van 245 km. Deze tocht heb ik met succes volbracht.

Ook het huwelijk van onze dochter Julia en haar man Jacques, op 21 juni 2003, kon ik gelukkig de hele dag en avond bijwonen. Het was een fantastische dag met mooi weer waar we dan ook allemaal intens van hebben genoten.

Zo ben ik de zomer toch redelijk doorgekomen ondanks dat de vermoeidheid steeds meer toenam en de nierfunctie achteruit ging.
Lees verder  Dialyseren 2