Tips voor de transplantatie,
gebaseerd op ervaringen van donoren en mijn eigen ervaringen in het AZG.