De nefroloog

Moet nog worden uitgewerkt, maar in deze fase wordt u door uw huisarts doorverwezen naar een nefroloog. Om de objectiviteit te waarborgen mag dat niet de nefroloog zijn van degene aan wie u de nier wilt afstaan. Vraag uw huisarts naar zijn/haar ervaringen, want ik vind dit een cruciale fase, waarbij de verstandhouding met de arts een heel erg grote rol speelt. Daarnaast is niet iedere nefroloog bereid om medewerking te verlenen aan dit soort onderzoeken (is mijn ervaring).