De screening van een donor duurt ongeveer 6 maanden. Ik heb er bijna een jaar over gedaan. Ik heb hier de screeningsprocedure weergegeven, zoals die door mij is doorlopen. Dat betekent dat dit voor u anders kan zijn, afhankelijk van uw gezondheid of het transplantatiecentrum.

In het algemeen zult u eerst naar uw huisarts moeten gaan. Daarmee kunt u overleggen of het afstaan van een nier voor u een optie is.

Als u al onder behandeling staat van een of meer specialisten, dan zou u ook die specialisten moeten consulteren of een nierdonatie verstandig is.

In de volgende fase wordt u door uw huisarts doorverwezen naar een nefroloog. Dat mag niet de nefroloog zijn van degene aan wie u de nier wilt afstaan om objectiviteit te waarborgen. Vraag uw huisarts naar zijn/haar ervaringen, want ik vind dit een cruciale fase, waarbij de verstandhouding met de arts een heel erg grote rol speelt. Daarnaast is niet iedere nefroloog bereid om medewerking te verlenen aan dit soort onderzoeken (is mijn ervaring).

Adviseert de nefroloog positief, dan wordt u door hem/haar doorverwezen naar een transplantatiecentrum, naar alle waarschijnljkheid het centrum waar ook de ontvanger al bekend is.

Door ervaring wijs geworden, en met hulp van andere donoren, heb ik een lijstje met tips samengesteld, die handig zijn als u als donor wordt opgenomen voor de screening en de transplantatie.

Tenslotte wens ik u veel sterkte en succes als donor: er komt nogal wat over u heen.