Inleiding

De wens om een nier af te staan is een moeilijke beslissing. Het is van groot belang dat u deze beslissing weloverwogen neemt, en overleg pleegt met uw naaste familie. U moet natuurlijk in goede gezondheid verkeren. Om dit te kunnen vaststellen moeten er veel onderzoeken gedaan worden.

Het bloedonderzoek
Uw bloed wordt onderzocht op een aantal kenmerken: Gesprek
In het AZG voert u als mogelijke donor een gesprek met de nefroloog/transplantatie-arts en de niertransplantatieco÷rdinator. In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde: Na dit gesprek kunt u er thuis rustig over nadenken en met uw naasten bespreken of u door wilt gaan of niet. Ook in een later stadium staat het u uiteraard vrij om af te zien van donorschap om wat voor reden dan ook.

Het vooronderzoek
Er moeten veel onderzoeken gedaan worden voordat er een beslissing genomen wordt over uw mogelijke donorschap. Daarom moet u een aantal dagen opgenomen worden op de verpleegafdeling niertransplantatie van het AZG. Hieronder worden de belangrijkste onderzoeken aangegeven.
Nierfunctie onderzoek Met behulp van licht radioactief materiaal wordt gedurende een aantal uren de nierfunctie precies gemeten. Hierna (de volgende dag) volgt nˇg een nierfunctiemeting, waarbij de reservecapaciteit van uw nieren gemeten wordt door middel van een infuus met extra eiwitten.
Suikerbelasting-test Er wordt een suikerbelasting-test gedaan, om te onderzoeken of u aanleg heeft voor het ontwikkelen van suikerziekte; als dat zo is, kunt u geen donor worden.
Vaatonderzoek (angiografie) Door het inspuiten van een vloeistof in een liesslagader kunnen de bloedvaten en de afvoerwegen van de nieren bekeken worden. Die worden dan beoordeeld op hun kwaliteit. Tevens weet men dan hoeveel aderen/slagaderen de nier heeft. Dat is van belang voor de operatie. Daarna heeft u een aantal uren bedrust om nabloeden te voorkomen.
Bloed, urine, hart en longen Gedurende deze opname wordt er dagelijks bloed afgenomen en moet u urine verzamelen. Uw bloeddruk wordt regelmatig gemeten. Er wordt een foto van de longen (thorax) en een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
Maatschappelijk werker Het medisch maatschappelijk werk zal u bezoeken en uitvoerig de financiŰle en maatschappelijke aspecten rond de donatie met u bespreken, bijvoorbeeld de thuiszorg na de operatie.
Uitslag Na deze opname duurt het ongeveer 14 dagen voor alle uitslagen verzameld zijn, en wij u de uitslag kunnen berichten. De niertransplantatieco÷rdinator neemt dan telefonisch contact met u op.
Mocht het zo zijn dat uit de onderzoeken blijkt dat u niet in aanmerking komt om een nier af te staan, dan wordt er met u een na-gesprek gehouden, waarin de oorzaken en eventuele gevolgen worden besproken.
Als alles goed verlopen is kan in overleg met alle betrokkenen de datum voor de operatie vastgesteld worden. Uiteraard wordt er met uw wensen rekening gehouden.

De opname en de transplantatie
De donor wordt op de dag vˇˇr de transplantatie opgenomen op de chirurgische verpleegafdeling C3. De ontvanger wordt een aantal dagen eerder opgenomen op de verpleegafdeling niertransplantatie D4. Daar wordt direct begonnen met medicijnen die een afstoting moeten voorkomen.
Als voorbereiding op de transplantatie wordt nog een bloedonderzoek gedaan. De chirurg en de narcotiseur zullen u bezoeken en de gang van zaken uitleggen.

De transplantatie
Het uitnemen van de nier (nefrectomie) duurt gemiddeld 3 uur, waarna u naar de uitslaapkamer gaat.
Vervolgens wordt de nier bij de ontvanger ingebracht. U blijft op de uitslaapkamer totdat u goed wakker bent.

De herstelperiode
De herstelperiode na deze operatie verschilt per persoon. Gemiddeld blijft de patiŰnt 4 tot 6 dagen in het ziekenhuis opgenomen om daarna thuis verder te herstellen. Dit gaat bij de een sneller dan bij de ander, maar na 2 maanden voelt men zich meestal weer de oude.

Nazorg
Na ongeveer 3 weken krijgt u een oproep van de polikliniek chirurgie en ongeveer 2 maanden na de operatie wordt u nogmaals opgeroepen voor een tweedaagse nierfunctiemeting om de reservefunctie van uw nier te bepalen.
Daarna vindt op de polikliniek niertransplantatie een afrondend gesprek plaats met de nefroloog/transplantatie-arts en de niertransplantatieco÷rdinator.

Tot slot
Het is goed voor u om te weten dat in de hele periode, van aanmelden tot en met nazorg, uw belang voorop staat. U kunt zich altijd terugtrekken.

Kosten
Voor u zijn aan deze periode geen kosten verbonden. De verzekeraar van de ontvanger betaalt alle kosten die gemaakt worden vanaf het eerste onderzoek tot en met 3 maanden na de operatie.

Begeleiding
Tijdens deze hele periode zult u het meest met de niertransplantatieco÷rdinator in aanraking komen. Zij begeleidt en organiseert de verschillende onderzoeken en gesprekken en is voor u de contactpersoon waar u met al uw vragen terecht kunt.