De 10 tips van Wim Krijbolder
gebaseerd op zijn ervaringen als donor.
Wim hield zijn verhaal op de Donorendag 2004, op 18 december in Ede.
Zijn transplantatie vond plaats in Rotterdam door prof. Weimar en zijn team.

Lessen uit ervaring
 1. Een aankomende transplantatie haalt je hele familieleven overhoop. Alle emoties die er altijd al waren, verhoudingen binnen de familie, komen opnieuw naar boven, worden uitvergroot, komen op scherp te staan.
 2. Houd terdege rekening met je partner en kinderen. Zij zijn er op een heel eigen manier mee bezig en hebben een eigen agenda.
 3. Maak je niet in het minst druk om je werk. Dat doen zij ook niet. Je bent er maar twee weken uit. Leef niet teveel naar een bepaalde datum toe. De operatie wordt toch verschoven.
 4. Veel mensen kunnen er helemaal niet tegen als je over zoiets intiems als het afstaan van een nier spreekt. Het onderliggende gevoel bij hen is angst. De stuntman.
 5. Zorg dat je in optimale conditie bent voor de operatie. Bereid je er ook geestelijk goed op voor en neem je voor snel te herstellen.
 6. Overwegingen over afstoting, mislukking, hebben geen enkel nut. Je doet dit of je doet dit niet. Het is een heel eenvoudige beslissing. De beslissing en de uitkomst zijn onomkeerbaar.
 7. Nederland is een fantastisch land, de ziekenhuizen zijn geweldig goed geoutilleerd, het personeel deskundig.
 8. Een ziekenhuis is een fabriek. Opereren is lopende band werk. Je komt met veel routineuze handelingen in aanraking en met mensen die dit ook uitstralen. Zij hebben toevallig net dienst. Dat jij je een uniek mens voelt die een edele daad komt verrichten, is voor hen niet interessant. Jij bent decor in hun theater.
 9. Het meest pijnlijk aan de operatie is de spierpijn in je schouders. Die wordt veroorzaakt door het vastgesnoerd liggen in een zeer onnatuurlijke positie voor uren lang op een operatiebed in een steenkoude operatiekamer. Duurt een dag.
 10. Je moet blij zijn dat je zoiets kunt doen in je leven. Want zeg nou eerlijk, wat doe je nu helemaal in je leven dat er echt iets toe doet! Door een nier weg te geven doe je ook jezelf iets cadeau.

Naast bovenstaande tips had Wim nog een paar zeer praktische tips, die ik u hier niet wil onthouden, en die van belang zijn in de periode voorafgaand aan de transplantatie.
 1. Stop met roken.
 2. Praat met andere getransplanteerden en donoren.
 3. Wijzig je donorcodicil door bij "Opmerkingen" te zetten dat je een nier beschikbaar stelt t.b.v. een specifiek persoon. Gewoon voor het geval dat...
Tot slot een oproep van hem!
Ik heb mijn ervaringen opgeschreven. Dat zullen meer mensen hebben gedaan. Nu heb ik het plan opgevat om meerdere donor-verhalen te bundelen tot een boek. Er wordt op verschillende plekken in Nederland geopereerd. Dat verloopt toch overal verschillend. Bovendien: ieders verhaal is UNIEK. Door een aantal geheel verschillende verhalen te bundelen, hoop ik een bijdrage te leveren aan het normaal gaan vinden van dit soort ingrepen. Ze zijn zo enorm belangrijk voor de ontvangers. Wachtlijsten zijn echt onacceptabel! Ik zou het ook voor de buurman doen.
Uw verhaal kunt u aan mij mailen: Wim Krijbolder.